Strategie & Organisatie

Doelstellingen en Strategie

Marketing is niet wat het geweest is. Het vak is complexer, veeleisender, sneller dan ooit en bovendien gefragmenteerd. Dat betekent dat u vermoedelijk zowel intern als extern met meer specialisten op deelgebieden werkt. Het is dan zaak dat er een duidelijke, overkoepelende strategie ligt om de boel bij elkaar te houden. En bovendien zullen deeldoelen en -strategieën geformuleerd moeten worden, zodat iedere inspanning een bijdrage levert aan het gewenste, overall resultaat.

Dat vraagt extra aandacht voor strategie ontwikkeling, want met scherp schieten is van belang om uw budget niet te verkwisten. Integratie is een sleutelwoord op het snijvlak van strategie en organisatie. Een geïntegreerde strategie vereist dat verschillende disciplines input leveren in een vroege fase van ontwikkeling.

We ondersteunen uw organisatie graag hoe tot de juiste aanpak te komen.

Organisatie

U werkt vermoedelijk met meerdere bureaus. En, zoals steeds meer bedrijven, aan de ontwikkeling van’ IMC’: Integrated Marketing Communications. Daarmee worden andere eisen gesteld aan uw eigen organisatie. En aan de samenwerking tussen interne afdelingen onderling en met hun externe bureau partners. Ook wordt verwacht dat bureaus vaker en beter samenwerken.

Vaak zijn structuren, processen en werkwijze nog gebaseerd op het werken in afzonderlijke kolommen terwijl het er nu juist om gaat verbinding te maken, elkaar op te zoeken en te inspireren.

Als u van gedachten wilt wisselen over hoe uw organisatie, processen en werkwijze beter af te stemmen op de nieuwe werkelijkheid maken we graag een afspraak.