Boardroom consulting

Als het bestuur of de directie van uw organisatie er prijs op stelt met enige regelmaat (of in het geval van belangrijke strategische merk- of communicatievraaagstukken) over een onafhankelijk klankbord te beschikken dan zijn we daarvoor vanzelfsprekend beschikbaar.  Wellicht is het daarbij nuttig te weten dat we, in aanvulling op de op deze site beschreven adviesgebieden, over veel kennis en ervaring beschikken t.a.v. identiteitsontwikkeling en branding.

Samenwerken met SCAN Management Consultants  betekent dus niet noodzakelijk dat u ons een concrete adviesopdracht verstrekt. We zijn ook graag bereid om u op een of meer van onze expertisegebieden een expert (of second) opinion te geven. Ook kunnen we, met wat meer afstand dan in het geval van een adviesrol, interne ontwikkelingsprocessen begeleiden.

Het is aan u om vast te stellen hoe u denkt  dat onze toegevoegde waarde in uw organisatie het best tot haar recht komt. In de boardroom of op de werkvloer.