Performance optimalisatie

In onze ervaring kunnen marketing activiteiten en bureau samenwerkingen veel betere resultaten opleveren als u de tijd neemt om in kaart te brengen waar verbetermogelijkheden liggen.

Evaluatie

Het managen van bureaurelaties behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het is sterk aan te raden uw bureau samenwerking(en) een of twee maal per jaar tegen het licht te houden. Niet allleen om vast te stellen hoe u en uw team over de bureau performance denken, maar ook om feedback te krijgen van bureaus over de kwaliteit van uw opdrachtverlening en aansturing. Zo’n 360 graden evaluatie kan tot meer begrip en inzicht leiden en daarmee tot snelle verbetering van samenwerking en resultaten. U voorkomt daarmee ook het risico te snel weer op zoek te moeten naar een  nieuw bureau.

We adviseren u graag hoe tot een evaluatie te komen. We kunnen de evaluatie ook voor u uitvoeren, zodat u verzekerd bent van een goede opzet en objectieve, deskundige  interpreatie van de wederzijdse bevindingen.

Performance Optimalisatie: CAPO

Evaluaties hebben ook hun beperkingen,  omdat ze gebaseerd zijn op ‘opninies’. Ze kunnen goede indicaties opleveren over de stand van zaken, maar mogelijke oorzaken van lagere scores blijven onderbelicht.

Als u een diepgaander inzicht wilt hebben in uw marketing en bureau performance kijken we liever naar verifieerbare feiten en processen. Met ons unieke, software based CAPO (Client /Agency Performance Optimization) programma kunnen we feilloos en objectief  vaststellen  waar de verbetermogelijkheden liggen. En hoe die te realiseren. We leveren met CAPO binnen enkele weken een veelheid aan nuttige inzichten op die anders niet beschikbaar zouden zijn. Niet in dikke rapporten maar in een compacte grafische presentatie.

De inzet van CAPO draagt substantieel bij aan de transparantie en accountability van uw marketing organistie. Bovendien worden vaak aanzienlijke besparingen mogelijk gemaakt.

CAPO werd ontwikkeld in samenwerking met Transparency Lab dat voor de onderliggende technologie een EU nominatie voor innovatieve IT ontving.

Voor meer informative over CAPO klikt u hier.